L sdfsdfsd asa

Anunț!

Primirea documentelor   va avea loc  conform  următorului program, începând  cu  14 iunie 2021, cab.101

Luni                     între orele               14:00 – 17:00

Miercuri             între  orele              09:00 –  14:00

Se prezintă următoarele documente:

1.Certificatul de naștere al copilului ( originalul și copia);
2.Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal (originalul și copia);
3.4 fotografii ale copilului (3×4);
4.Fișa medicală (Trimitere-extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011);
5.Raportul despre dezvoltarea fizică, socio–emoțională, cognitivă, a limbajului și  comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare);