L sdfsdfsd asa

Aviz ! IPLT,,Traian”

anunță înscrierea elevilor în clasa I pentru anul de studii 2021-2022. Cererea–tip  de înscriere se completează la sediul instituției, la ea se anexează:

1.buletinul de identitate a  părintelui (fotocopie);

2.certificatul de naștere al copilului (fotocopie);

3.fișa medicală perfectată până la data înscrierii;

4.2 fotografii ale copilului (mărimea  3×4);

5.Raportul despre dezvoltarea fizică, socio – emoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare (pentru copii care au frecventat grădiniţa) sau decizia pozitivă a comisiei raionale/municipale de şcolarizare cu referire la maturitatea şcolară.

Notă: Raportul despre dezvoltarea fizică,socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării,precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare) va fi prezentat până la începutul anului de studiu.