L sdfsdfsd asa

Admiterea în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022

  1. Admiterea în învățământul liceal în anii de studii 2021-2022 se organizează în conformitate cu :
  • Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal,aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 454/2017;
  • Ordinului  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 700 din 07.06.2021
  • 472 din 23.06.2021,, Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2021”
  • Ordinului Direcției generale, educație, tineret și sport nr. 428 din 07.06.2021 ,,Cu privire la aprobarea Planului de înmatriculare în învățământul liceal pentru anul de studii 2021-2022”
  • Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, ordinul MECC nr. 235/2016
  1. Planul de înmatriculare în învățământ liceal în anul de studii 2021-2022
Profil Nr. clase planificate Nr. locuri planificate Nr. elevi înscriși

 I etapă (12-30.07.2021)

Nr. locuri libere pentru a

II etapă (9.08 – 17.08.2021)

Nr.total de elevi admiși (17.08.2021)
Real 1 25      
Umanistic 1 30      
  1. Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal, sesiunea 2021, după cum urmează:

I etapă (12 – 30 iulie 2021)

12 – 23 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chișinău;

26-27 iulie – concursul dosarelor

28 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere

29-30 iulie – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere la OLSDI

II etapă (9 – 17 august 2021)

9-11 august – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chișinău;

12 august – concursul dosarelor

13 august – anunțarea rezultatelor concursului de admitere

16 -17 august – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere la OLSDI

  1. Pentru concursul de admitere în liceu în sesiunea 2021 este necesar de prezentat după ce au fost depuse pe platformă următoarele acte:

Dosarul va conține:

1) cererea de înscriere,

2) copia certificatului de absolvire a gimnaziului și originalul

3) copia buletinului de identitate

4) adeverința medicală forma 027/e

5) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm

  1. Comisia de admitere va activa conform următorului grafic: marți, joi– de la ora 00 – 15.00