ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, SESIUNEA 2022

 1. Admiterea în învățământul liceal în anii de studii 2022-2023 se organizează în conformitate cu :
 • Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal,aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 454/2017;

(cu abrogarea pct. 6 din prezenta metodologie)

 • Ordinului MEC nr. 601 din 24.06.2022
 • Ordinului Direcției generale, educație, tineret și sport nr.760 din 27.06.2022
 • Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, ordinul nr. 235/2016
 1. Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal, sesiunea 2022, după cum urmează:

I etapă (11 iulie– 29 iulie 2022)

 • 11 – 22 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chisinau
 • 25 – 26 iulie – concursul dosarelor
 • 27 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere
 • 28-29 iulie – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere la DGETS

II etapă (08 – 16 august 2022)

 • 08-10 august – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chisinau
 • 11 august – concursul dosarelor
 • 12 august – anunțarea rezultatelor concursului de admitere
 • 15 -16 august – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere la DGETS
 1. Pentru concursul de admitere în liceu în sesiunea 2022 este necesar de prezentat:
 • Dosarul – cererea de înscriere, copia certificatului de absolvire a gimnaziului , copia buletinului de identitate (pct. 19 din Metodologie)
 • Adeverința medicală
 • 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm
 1. Comisia de admitere activează conform următorului grafic:

Marți                de la ora 9.00 – 15.00

Miercuri           de la ora 9.00 – 15.00

Joi                     de la ora 9.00 – 15.00