Activităţile extraşcolare din cadrul decadei „Matematică, fizică și informatică”- oportunităţi de formare a competenţelor inter- şi transdisciplinare

      

Activitatea extrașcolară ete o componentă educaţională valoroasă şi eficientă care stimulează dorința de a învăța mai profund disciplinele școlare, ajută la dezvoltarea  potențialului creativ al personalității în creștere, contribuie la apariția și întărirea prieteniei între elevi, îi încurajează să lucreze în echipă, diversifică viața școlară cu momente de distracție și îi învață pe elevi să aplice cunoștințele acumulate în practică. Diversitatea activităţilor extraşcolare creşte interesul elevilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.

 

Astfel, am materializat aspectul dat în cadrul decadei „Matematică, fizică și informatică”, desfășurată în perioada 21 noiembrie – 30 noiembrie 2022, propunându-ne să formăm şi să dezvoltăm elevi creativi, capabili să contribuie la soluţionarea problemelor vieţii contemporane, simultan să formăm şi să dezvoltăm interesele educabililor faţă de matematică, fizică şi informatică.

 

Startul activităților extracuriculare a fost dat de elevii claselor VII-a,,A” și VII-a,,E” îndrumați de profesorii de informatică și matematică: Snegur T, Chilian V. și Untu Z. la data de 21.11.22, care și-au evaluat cunoștințele însușite la matematică și informatică într-un joc intelectual ,,Ce? Unde? Când?Scopul acestui concurs a fost: creșterea interesului  față de disciplinele reale, dezvoltarea gândirii logice a elevilor, implementarea conexiunilor interdisciplinare.

 

„Turnirul lui Arhimede” a fost o altă activitate la fel de captivantă  realizată la data de 24.11.22 de profesoarele de matematică Goncearuc A. și Roadedeal N. cu elevii din clasele a VIII-a ,,A” și a VIII-a ,,D”. În cadrul acestui concurs intelectual elevii  au aplicat cunoştinţele şi aptitudinile acumulate în timpul studierii  matematicii pentru rezolvarea problemelor, au colaborat creativ şi cu responsabilitate în echipă, au  conștientizat rolul matematicii în viața cotidiană.

 

Activitatea experimentală „Fizica în jurul nostru”, efectuată la data de 25.11.22 de către elevii din clasele VIII-a, IX-a, XI-a sub îndrumarea profesorilor de fizică Nihtii S. și Vrabie M,.  a avut ca obiectiv aplicarea cunoștințelor acumulate la fizică pentru realizarea unui experiment sau a unui produs (dispozitiv) funcțional, conform următorului plan: denumirea, destinația, structura și principiul de funcționare, domeniul de aplicare, reguli de utilizare și păstrare.

 

A încheiat șirul activităților extrașcolare concursul „Micii matematicieni”, desfășurat de profesoara de matematică Biezhenaru N., cu elevii din clasa VI-a „C”, la data de 30.11.22. În cadrul concursului au fost propuse diverse activități cu parcurgere ușoară, stimulativă și provocatoare în vederea consolidării conținuturilor curriculare la modulul „Numere întregi. Operații cu numere întregi”. Elevii clasei a VI-a „C” au corelat diverse conținuturi ale învățării, inclusiv inter-și transdisciplinare, au identificat date, mărimi și relații matematice în contexte variate, au utilizat concepte și algoritmi specifici matematicii pentru rezolvarea problemelor întâlnite în cotidian.

 

Toate activitățile s-au remarcat prin spirit de echipă, prin conlucrare şi învăţare reciprocă. În final, elevii au fost apreciaţi cu diplome şi menţiuni.