L sdfsdfsd asa

Biblioteca

Biblioteca liceului constituie un spaţiu de informare documentară, de învăţare aparte în cadrul liceului, răspunzînd  trebuinţelor  intelectuale, spirituale ale elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi altor categorii de cititori.

În acest tărîm spiritual le asigur cititorilor posibilitatea de a a-şi satisface cerinţele la alegerea cărţii, le mențin satisfacţia sub aspectul informării culturale şi al plăcerii de a citi  și, de asemenea, acord o  mare importanţă dirijării lecturii, oferind elevilor, la cerere, cartea solicitată, necesară la orele de clasă, recomandată de profesor. În activitatea bibliotecii liceului prioritară este colaborarea dintre bibliotecă – elevi şi bibliotecă- personal didactic, dar scopul  final, în ambele cazuri, vizează organizarea  lecturii, orientarea elevilor spre o lectură sistematică. Nu este bucurie mai mare pentru un bibliotecar decît să vadă un copil care împrumută cărţi, apoi le restituie și povesteşte din ce a citit.

Din experiență, am înțeles că atunci cînd în bibliotecă intră un copil este necesar să folosesc acele mijloace speciale care ţin de inimă, de simţire, de suflet. Îl întîlnesc cu privirea caldă, sinceră, deschisă, cu atitudinea plină de bunăvoinţă, nu cea superficială, altminteri, cel mic ne ghiceşte, ne descifrează, ,,ne citeşte”. Astfel, instaurat acest climat de dragoste şi dăruire, copiii se simt ocrotiţi. Odată ce îi mai punem în mîini o carte, se întîmplă o minune, un miracol. Se produce primul pas în ţara fermecată a cunoaşterii. Copiii, cadrele didactice şi foştii elevi ai liceului vin la bibiliotecă şi îi primesc cu prietenie şi îi ajut cu grijă să aleagă ceea ce doresc.

De aceea, am ales ca deviză a bibliotecii afirmația: ,,Numai cartea ne este un prieten credincios, de nădejde şi nemăsurată este puterea cărţii.’’