L Liceul sdfsdfsd asa

Comisii Metodice

În baza hotărîrii Consiliul Profesoral a constitui următoarele Comisii Metodice

pentru anul de  studii 2018-2019 și a numi șefi de CM

 

  1. Angheluță Tatiana — șef. comisiei metodice Limbă și comunicare
  2. Dani Olesea – sef. comisiei metodice Limbi străine
  3. Chicu Valentina — șef. comisiei metodice Științe socioumanistice
  4. Untu Zinaida — șef. comisiei metodice Matematică și științe
  5. Cușca Ana — șef. comisiei metodice  Biologie și chimie
  6. Panaiot Zinaida — șef. comisiei metodice  Arte, Sport și Tehnologii
  7. Știrbu Minodora — șef. comisiei metodice  Clasele primare
  8. Roadedeal Natalia — șef. comisiei metodice  Diriginți de clasă