L Liceul sdfsdfsd asa

Importanța și rolul metalelor în viața omului

Articol prezentat de Franţuz Viorica, profesor de biologie si chimie  În Evul Mediu erau cunoscute doar 7 metale: aurul, argintul, cuprul, staniul, plumbul, fierul şi mercurul. Cel mai preţios era considerat aurul. Mai tîrziu s-a descoperit că metalele în cantități foarte mici sunt necesare tuturor formelor vitale. Ele pătrund în celula vie sub formă de […]

Interviu cu Rabii Alexandra, profesor de fizică

Doamna Rabii Alexandra predă în liceul nostru pe parcursul a 28 de ani. În tot acest timp a fost și este martora schimbărilor, evoluției liceului și a elevilor. La solicitarea noastră, dumneaei a binevoit să se împartă cu experiența sa. — A fi profesor e un merit, o cinste, nu oricare persoană ar putea să […]