L Liceul sdfsdfsd asa

Paşaportul instituţiei

În anul de studii 2018-2019 reţeaua de clase este constituită din 42 de clase cu 1233 elevi:

ciclul primar – 16 clase cu 512 de elevi

ciclul gimnazial – 20 clase cu  581 de elevi

ciclul liceal – 6 clase cu 140 de elevi.

Date generale

Unitatea şcolară: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Traian” din mun. Chişinău

Tipul instituţiei de învăţământ : Liceu

Limba de predare: limba  româna

Adresa instituţiei de învăţământ: mun. Chişinău, Strada Cuza Vodă 36   

Telefon de contact: 022-66-14-01, 022-76-57-22, 022-56-44-99

Poşta electronicăliceultraian36@gmail.com

Cod de identificare: 1013620005864

Suprafaţa totală – 6823 m²

Capacitatea de proiect — 1570 de locuri

 

 

Populaţia şcolară

Număr de elevi: 1233 de levi

Număr de clase: 42  de clase

Provinienţă : mediu urban

Personalul  instituţiei

Personal didactic: 78

Personal de conducere: 4 din numărul total de cadre

Personal nedidactic: 4 laboranţi,1 bibliotecar, 1 administrator financiar, 1 administrator patrimoniu,

23 personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire.