Paşaportul instituţiei


În anul de studii 2022-2023 reţeaua de clase este constituită din 43 de clase cu 1278 elevi:

 

ciclul primar – 16 clase cu 481 de elevi

ciclul gimnazial – 21 clase cu 628 de elevi

ciclul liceal – 6 clase cu 169 de elevi.

 

Date generale

Unitatea şcolară: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Traian” din mun. Chişinău

Tipul instituţiei de învăţământ : Liceu

Limba de predare: limba  româna

Adresa instituţiei de învăţământ: mun. Chişinău, Strada Cuza Vodă 36   

Telefon de contact: 022-66-14-01, 022-76-57-22, 022-56-44-99

Poşta electronică :  liceultraian36@gmail.com

Cod de identificare: 1013620005864

Suprafaţa totală – 6823 m²

Capacitatea de proiect – 1570 de locuri

 

Populaţia şcolară

Număr de elevi: 1307 de levi

Număr de clase: 43  de clase

Provinienţă : mediu urban

 

Personalul  instituţiei

Personal didactic: 68

Personal de conducere: 4 din numărul total de cadre

Personal nedidactic: 4 laboranţi,1 bibliotecar, 1 administrator financiar, 1 administrator patrimoniu,

23 personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire.