L sdfsdfsd asa

Personal de conducere/Comisii metodice

Director – Gogu Tatiana

Director adjunct  pentru instruire  (gimnaziu, liceu) – Ruban Angela

Director adjunct  pentru instruire (ciclul primar) –  Carp Ala

Director adjunct pentru educaţie – Ina Chiriac

Director adjunct responsabil de activitatea metodică –  Usatîi Nadejda

iop

COMISII METODICE

În baza hotărîrii Consiliul Profesoral a constitui următoarele Comisii Metodice

pentru anul de  studii 2019-2020 și a numi șefi de CM

 

  1. Angheluță Tatiana – șef. comisiei metodice Limbă și comunicare
  2. Eriomenco Tatiana– sef. comisiei metodice Limbi străine
  3. Chicu Valentina – șef. comisiei metodice Științe socioumanistice
  4. Untu Zinaida – șef. comisiei metodice Matematică și științe
  5. Chirița Iulia – șef. comisiei metodice  Biologie și chimie
  6. Chiriac Ion – șef. comisiei metodice  Arte, Sport și Tehnologii
  7. Știrbu Minodora – șef. comisiei metodice  Clasele primare
  8. Roadedeal Natalia – șef. comisiei metodice  Diriginți de clasă