L sdfsdfsd asa

asdasdaseMesajul Directorului 

Deoarece Columna  lui Traian este simbolul latinității, simbolul ființei noastre naționale, simbolul dăinuirii neamului românesc de milenii în spațiul carpato-dunărean, mi-am dorit ca liceul să devină simbolul progresului în sistemul educațional din Republica Moldova, iar absolvenților noștri să le fie veșnic verticală și trează coloana spiritului, coloana conștiinței de neam, coloana demnității umane, coloana setei de a cunoaște…

Școala de astăzi trebuie să răspundă necesităților societății, ea trebuie transformată într-un centru de energie, de competențe, funcționînd după criterii clare, înțelese și acceptate de profesori, elevi, părinți, comunitate. Funcția de director e o provocare ce implică multe responsabilități, multă înțelepciune, răbdare și tact managerial. Pentru ca școala să facă față actualității este foarte important ca cei implicați și responsabili să contribuie eficient la formarea personalității elevilor, în baza valorilor: sociale, culturale, etern-umane.

     Este o acțiune care trebuie înțeleasă drept o tendință  permanentă de apropiere a elevului de valorile fundamentale ale omenirii. Formarea personalității copilului nu se poate produce decît avînd, ca principali actori educaționali, profesori cu o bună pregătire la disciplină și abilități de predare.

Îmi propun drept obiective: CITESTE MAI DEPARTE

Cu respect Tatiana GOGU Director!

           Îmi propun drept obiective:

  • Susținerea activităților de promovare a unei școli atractive și prietenoase copilului;
  • Dezvolvarea comunicării deschise între elevi și profesori;
  • Implicarea elevilor în cercetare la nivelul disciplinelor școlare;
  • Creșterea calității procesului instructiv-învățarea centrată pe elev;
  • Promovarea imaginii școlii în rîndul comunității.

 Avem multe de realizat, începînd cu perfecționarea culturii organizaționale și terminînd cu respectarea normelor sanitaro-igienice, grija permanentă pentru viața și securitatea subiecților educației.

Vreau să menționez  faptul că unul dintre factorii-cheie de dezvoltare a instituției este existența unei ambianțe centrate pe muncă, disciplină, valori culturale, responsabilități și climat pozitiv, pe concentrarea asupra manifestărilor de apreciere și recompensă. Succesul nostru va fi întărit și prin construirea unui mediu și a unei atitudini prietenoase de colaborare cu parinții, în calitatea lor de resurse educaționale. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc tuturor care se implică activ în procesul educațional al  instituției. Le mulțumesc cadrelor didactice, care activează zi de zi, cot la cot cu elevii noștri. Le mulțumesc tuturor părinților pentru conlucrare fructuoasă. Mulțumesc elevilor care se încadrează în activitățile liceului.  Mulțumesc personalului auxiliar pentru activitatea de propagandă a cunoștințelor medicale, a modului sănătos de viață, a regimului alimentar.

Cu respect Tatiana GOGU Director!